Home Gastenboek Wie was Pythagoras De stelling van Pythagoras Alles is een getal  Waarom?
  De omgekeerde stelling

De Pythagorasboom

Tripples

Normale stelling

Juistheid stelling

De stelling van Pythagoras is waarschijnlijk de meest bekende stelling in de wiskunde.

Simpelweg luidt de stelling: A+B=C

Je past de stelling van Pythagoras toe in een rechthoekige driehoek.  

In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de schuine zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden.

Kijk maar naar dit voorbeeld:

3+4=? (Hoek A = 90, AB = 4, AC = 3, BC = ? AB + AC = BC.)

9+16=?

AC = 25

AC = √25

AC = 5
 

BEwijs